Αρωγή Πολιτών“.

Υπάρχουν Θέσεις Αρχών. Και καθώς κρίνεται αναγκαία, η μεταξύ των Πολιτών Κοινωνική Προσέγγιση, προκειμένου να βρεθεί το “κοινό πάτημα” ενός Λαού που έχει πολλές φορές αποδείξει, “Ότι ενωμένος μπορεί να κάνει Άλματα Προόδου”, αποζητώντας την Πολιτισμική και Οικονομική Ανάπτυξη του Τόπου. Και Του Ελληνισμού εν γένει.

Ήρθε Καιρός Ελληνικός, να βρεθούν οι Έλληνες που θα στηρίξουν, την Ελλάδα αποκλειστικά και όχι τα συμφέροντα, απλά και διαπλεκόμενα.
Οι Οργανωμένες Ομάδες στην Ελλάδα, πρέπει να συγκροτούνται για να υπηρετούν Κοινωνικούς Σκοπούς, για την Πρόοδο και την Ανάπτυξη των Ελλήνων στο σύνολο.
Σήμερα δυστυχώς, οι Καλά Οργανωμένες Ομάδες στην Χώρα, ασχολούνται Αποκλειστικά, για την εκμετάλλευση του Ανθρώπου από τον Άνθρωπο.

Η Ιδέα μας να οργανώσουμε την ΑΡΩΓΗ ΠΟΛΙΤΩΝ www.arogipoliton.gr έχει να κάνει με την Αλλαγή Νοοτροπίας των Ελλήνων. Να κάνουμε τα δέοντα, ώστε στερεώσουμε εκ νέου τα Ελληνικά Ήθη και Αξίες στην Κοινωνία. Να εργαλειοποιήσουμε τις Θέσεις μας για φέρουμε και πάλι την Πολιτισμική και Οικονομική Ανάπτυξη του Τόπου.
Και γιατί όχι, Του Ελληνισμού εν γένει.

Ιδέα, Κατασκευή, Διαχείριση.
Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
“Αρωγή Πολιτών”
www.arogipoliton.gr
arogipoliton@gmail.com