Κ. Μαυρίδης: Η μάχη για τις προτεραιότητες της ΕΕ αρχίζει τώρα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση για τις προτεραιότητες της πενταετίας είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης
(ΔΗΚΟ – S&D) στην πρώτη συνεδρία της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών, με συμμετοχή των απερχόμενων και νέο-εκλεγέντων Ευρωβουλευτών, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κ. Μαυρίδης, αφού αναφέρθηκε σε βασικά επιτεύγματα της προηγούμενης πενταετίας,
όπως τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον κατώτατο μισθό, με το
οποίο ευθυγραμμίστηκε και η Κύπρος, επικεντρώθηκε αρχικά στις προτεραιότητες της
Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τα κορυφαία αξιώματα στα όργανα της ΕΕ,
με ειδική αναφορά για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας ότι
«ως η 2η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα έχουμε ένα εξαίρετο και αποτελεσματικό υποψήφιο,
τον Nicolas Schmit».

Σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της πενταετίας, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής
περιορίστηκε σε ένα δείγμα συγκεκριμένων στόχων από τρεις  διαφορετικούς τομείς. Από
τον κοινωνικό τομέα, ανέδειξε την στέγαση ως κορυφαίο πανευρωπαϊκό πρόβλημα
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Το να διαθέτει ένας δικό του σπίτι δεν είναι απλά ένας
χώρος διαμονής, αλλά συνεπάγεται πολλαπλάσια θετικά οφέλη για την κοινωνική συνοχή,
την οικογενειακή ποιότητα ζωής, την  δημογραφία κ.ά.» Από την οικονομία, ανέδειξε την
ανάγκη για δίκαιη και ανταγωνιστική Τραπεζική Ένωση, που θα λειτουργήσει προς όφελος
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών με πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων, την
οποία συγκεκριμένα κράτη εμποδίζουν.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη «για προστασία της Ευρώπης από τις διάφορες 
επιθέσεις κι απειλές, υβριδικές και μη, τις οποίες μεθοδεύουν αυταρχικά καθεστώτα στη
γειτονιά μας» και κατέληξε: «Αναγνωρίζω τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αλλά για
να πετύχουμε τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους απαιτείται
κοινή άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης. Η  πολιτική μας ομάδα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο
στον τομέα αυτό για να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης».

Γραφείο Τύπου Ευρωβουλευτή
20.06.2024