25η Μαρτίου. Τιμή στην Παναγία Θεοτόκο και σε Κάθε Γυναίκα στον Κόσμο.

Η Παναγία Μαρία Θεοτόκος, Αναγεννά κάθε Γυναίκα, στον Σπουδαίο Ρόλο
της Προσφοράς, της Αγάπης και της Αλλήλο-παραχώρησης.

Ελάτε να Τιμήσουμε, Όλες τις Γυναίκες του Κόσμου.

25 Μαρτίου 2023
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.
🌾🌷🌾🌹💖🌹🌾🌷🌾

Μαζί με την Παναγία Θεοτόκο, Σήμερα Τιμούμε και Εορτάζουμε.
Όλες τις Γυναίκες, Παντού στον Κόσμο.
Οι “Χριστιανοί”.

Τιμή σε Κάθε Γυναίκα, που Αξίζει το Ρόλο που της Χάρισε ο Θεός.
Κάθε Άνθρωπος, Είναι και πρέπει να Νιώθει Ελεύθερος.
Αυτήν η Ελευθερία, αποκτά το υπέρτατο Νόημα,
σε σύνδεση με τον Θεό.
Διατηρούμε την Βεβαιότητα, πως ο Χριστιανισμός,
δίνει, Χάρη στην Μεγαλόχαρη Θεοτόκο, μεγάλη αξία σε κάθε Γυναίκα, κάθε ηλικίας, παντού στον Κόσμο.
Μελετούμε για να Βεβαιωθούμε. Γένοιτο.
🌾🌷🌾🌹💖🌹🌾🌷🌾