Πρώτη φορά συνεδρία της Επιτροπής για τη Μεσόγειο στην Κύπρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πολιτική Επιτροπή για τη Μεσόγειο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για
τη Μεσόγειο, συνεδριάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο κατόπιν πρωτοβουλίας του
Προέδρου της Επιτροπής και Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ – S&D). 

Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 το πρωί, στις 9:30-12:30,
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στην Λευκωσία με θέμα: Η κατάσταση στη Μεσόγειο
και ευκαιρίες για συνεργασία. Κύριος ομιλητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κόμπος,
Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, θα συμμετέχει ως
ομιλητής ο κ. Δημήτρης Φεσσάς, Εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή, Εταιρεία
Υδρογονανθράκων Κύπρου. Μετά τις κύριες ομιλίες, θα ακολουθήσει συζήτηση με
τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες βουλευτές. 
Η συνεδρία αποτελεί επίσημη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αυτήν
συμμετέχουν Ευρωβουλευτές, Βουλευτές από κράτη-μέλη της ΕΕ και βουλευτές από τρίτες
χώρες της Μεσογείου. Στην συνέδρια θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από 14 Κοινοβούλια.

Γραφείο Τύπου Ευρωβουλευτή
27.04.2023