Ενημέρωση για τα επιτόκια στην Κύπρο κι εντός Ευρωζώνης.

Η παραπληροφόρηση για τραπεζικά θέματα στην Κύπρο, κορυφώθηκε αρχές του 2013 από εξαρτώμενους της εξουσίας και των τραπεζών στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό, στις εποπτικές αρχές κ.ά.Απέναντι στον ορυμαγδό παραπληροφόρησης, τεκμηριώναμε…

Το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και το «κεκτημένο της ντροπής»

Στα πρόσφατα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Ιούνιος 2023) υπάρχει αναφορά γιαεπίλυση του Κυπριακού σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή με εφαρμογή τουσυνόλου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του…

Η παραπληροφόρηση για την οικονομία δεν τελειώνει….

Η παραπληροφόρηση για την οικονομία δεν τελειώνει    Είναι φορές που η παραπληροφόρηση γίνεται με τόση μαεστρία που θα με έπειθε, αν δεν γνώριζα την πραγματικότητα. Θα διευκρινίσουμε λοιπόν συγκεκριμένα…

Ανυπόφορη παραπληροφόρηση για την οικονομία.

Ανυπόφορη παραπληροφόρηση για την οικονομία. Στην πραγματικότητα, η ΕΕ έδωσε την δυνατότητα να διασώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από την πραγματική οικονομία και οι αρχές της Κύπρου ενήργησαν αυθαίρετα, με…

Συγκεκριμένες προτάσεις για να διασώσουμε την οικονομία

Συγκεκριμένες προτάσεις για να διασώσουμε την οικονομία  Ενώ εντός Κύπρου προβάλλονται από την Κυβέρνησή μας τα πλεονεκτήματα του ευρω-ομολόγου, η Κύπρος δεν ήταν στα εννέα κράτη τα οποία με κοινή…