Συνέδριο στο ΕΚ για τη διαδικτυακή διδασκαλία στην Εκπαίδευση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του χρηματοδοτούμενου από την Ευρ.Ένωση έργου ONLIFE Erasmus+ για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη διαδικτυακήδιαδικασία διδασκαλίας σε περιόδους πανδημίας, φιλοξένησε ο Ευρωβουλευτής…