Μύθοι για την παράνομη μετανάστευση και προτάσεις για πρόληψη.

Η μια Κυβέρνηση μετά την άλλη, απλώς «παρακολουθούσαν» απαθώς το πρόβλημα της παράνομηςμετανάστευσης, εξυπηρετώντας ειδικά συμφέροντα. Ίδια «απάθεια» κι όταν η Τουρκίαεργαλειοποίησε την διοχέτευση μεταναστευτικών ροών για δημιουργία «δημογραφικής βόμβας»…