Η ουσία της Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.

Καταρχάς, η Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία δεν έχει δεσμευτική ισχύ, αλλάκαταγράφει τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (μετους επικεφαλής των Κυβερνήσεων), ως το αρμόδιο…