Έγκλημα εποικισμού στην Κύπρο: γιατί η σιωπή;

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D), Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Ευρωβουλευτής (2014), υπέβαλα έγγραφο-αίτημα προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το οποίο…