Μαθαίνουμε από παθήματα ή βγάζουμε μόνοι τα μάτια μας;

Μια μακρόπνοη στρατηγική εφαρμόζεται μέσω ενδιάμεσων τακτικών κινήσεων. Τέτοια στρατηγικήστην Αν. Μεσόγειο προώθησε ο Πρόεδρος Τ. Παπαδόπουλος εμμένοντας σε ρύθμιση ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου, μετά την οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρου-Αιγύπτου (2004). Έκτοτε,…